Aramendi, J., Uribelarrea, D., Arriaza, M. C., Arráiz, H., Barboni, D., Yravedra, J., … & Domínguez-Rodrigo, M. (2017). The paleoecology and taphonomy of AMK (Bed I, Olduvai Gorge) and its contributions to the understanding of the “Zinj” paleolandscape. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology.